บริการรับฝากวางเครื่องเซิร์ฟเวอร์ สำหรับลูกค้าที่มีเซิร์ฟเวอร์เอง แต่ไม่มีพื้นที่ในการวางเชิร์ฟเวอร์ หรือไม่พร้อมในการลงทุนวางเครือข่ายเอง ลูกค้าสามารถนำเครื่องเชิร์ฟเวอร์ หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมากฝากไว้กับเราที่ IDC ซึ่งเชื่อมต่อกับแบ็คโบนอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง

บริการรับฝากวางเครื่องเซิร์ฟเวอร์ ลูกค้าจะต้องนำอุปกรณ์ของตนเอง มาติดตั้ง ใน IDC โดยทางเรา จะจัดเตรียมพื้นที่วางเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Plug outlet เพื่อเชิ่อมต่อไฟฟ้า และสายแลนเพื่อเชื่อต่ออินเตอร์เน็ต ไว้ให้กับลูกค้าโดยลูกค้าจะเป็นเจ้าของเครื่องเซิรฟเวอร์และผู้ดูแลระบบเองทั้งหมด รวมถึงระบบปฏิบัติการและ แอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ที่่ใช้งานอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ โดยเราจะมีเจ้าหน้าที่ช่วยดูแล ให้เครื่องเซิรฟ์เวอร์ อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด


Metrabyte IDC (อาคาร กสท โทรคมนาคม บางรัก)

ด้วย Bandwidth ในการเชื่อมต่อต่างประเทศสูงถึง 3 Gpbs และ Bandwidth ในการเชื่อมต่อในประเทศ 40 Gbps โดยไม่จำกัดปริมาณการรับส่งข้อมูล พร้อมระบบรักษาแรงดันไฟฟ้า ระบบสำรองไฟฟ้า พร้อมด้วย UPS และ power generator พร้อมรายงานปริมาณข้อมูลเข้าออก และระบบแจ้งเตือน

ขนาดเครื่อง จำนวน IP Network Power Plug ราคาต่อเดือน สั่งซื้อ
Rack 1 U 1 IP 100 Mbps 1 Plug 2,000 สั่งซื้อบริการ
Rack 2 U 1 IP 100 Mbps 1 Plug 4,000 สั่งซื้อบริการ
Rack 3 U 1 IP 100 Mbps 1 Plug 5,000 สั่งซื้อบริการ
Half Rack 16 IP 1 Gbps 12 Plug 20,000 สั่งซื้อบริการ
Full Rack 32 IP 1 Gbps 24 Plug 40,000 สั่งซื้อบริการ

หมายเหตุ

+ เพิ่ม ip address ราคา 100 บาท / เดือน
+ เพิ่มจาก port 100 Mbps เป็น 1 Gbps shrare (300 Mbps) ราคา 500 บาท / เดือน
+ เพิ่มจาก port 100 Mbps เป็น 1 Gbps shrare (600 Mbps) ราคา 1000 บาท / เดือน
+ เพิ่มจาก port 100 Mbps เป็น 1 Gbps ราคา 3000 บาท / เดือน


** บริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับ Bit Torrent , Camfrog Server, Game Server , การพนัน , หมิ่นสถาบัน และเก็บไฟล์ละเมิดลิขสิทธิ์
** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับลูกค้าที่ใช้บริการ ขัดต่อ พรบ. คอมพิวเตอร์ ปี 2550 (สรุป พรบ. คอมพิวเตอร์ 2550)
** ถ้าลูกค้าท่านใดทำผิดข้อตกข้างต้น ทางบริษัทขอยกเลิกสัญญาและ ปิดบริการทันที โดยไม่มีการคืนเงิน